DISCLAIMER

Home » DISCLAIMER

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Komperda Holding B.V. is gevestigd te Deventer.

Werking website
Deze website is eigendom van Komperda Holding B.V.
Komperda Holding B.V. streeft er naar dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert, maar kan dit niet garanderen. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. Berekeningen op de website zijn uitsluitend indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin als aan de overige informatie op deze website.


Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Komperda Holding B.V.. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u deze informatie niet voor privé of commerciële doeleinden gebruiken.


Disclaimer e-mailberichten
De inhoud die is opgenomen in e-mailberichten (en eventuele bijlagen) van Komperda Holding B.V./Komperda Bouwbedrijf B.V. kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
Komperda Holing B.V. en/of de verstuurder van deze berichten staan niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Ondanks dat de e-mailberichten en eventuele aanhangsels geacht worden werkend en virusvrij te zijn, is het de verantwoording van de ontvanger om zich ervan te verzekeren dat dit bericht virusvrij is en dat de verzender geen verantwoordelijkheid neemt voor eventuele schade of verlies van gegevens door het ontvangen en/of openen van dit bericht.


Over de disclaimer
Komperda Holding B.V. houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.